Informatie voor dierenartspraktijken 

Praktijkondersteuning

In iedere dierenartsenpraktijk wordt er op eigen wijze invulling gegeven aan het uitvoeren van een euthanasie en de zorg voor het dier & de eigenaar. Vaak zijn dingen historisch gegroeid en zijn er individuele verschillen tussen de verschillende dierenartsen en paraveterinairen. Als dierenarts (en paraveterinair) focussen we ons meestal op de technische aspecten van de euthanasie (zo snel en rustig mogelijk) en minder op de emotionele aspecten van de eigenaar (wat is prettig voor de eigenaar). Maar is dit in de huidige tijd nog wel de meest optimale vorm van dienstverlening aan de eigenaar? Het kan zinvol zijn om het onderwerp euthanasie, en alles wat daarbij komt, eens onder de loep te nemen en te kijken waar nog ruimte is voor verbetering. U kunt hier op verschillende manieren ondersteuning bij krijgen vanuit Veterinaire Praktijkondersteuning – Evelien van der Waa.

Voor meer informatie neem contact op met Evelien van der Waa: evelienvanderwaa@kpnplanet.nl
of 030 – 220 33 96.

1. Shortscan ‘Euthanasie en afscheidsbegeleiding’ voor dierenartsenpraktijken
Vanuit Veterinaire Praktijkondersteuning is er een speciale shortscan ontwikkeld voor dierenartsenpraktijken over het onderwerp ‘euthanasie en afscheidsbegeleiding’. Deze scan belicht alle momenten binnen een dierenartsenpraktijk waar informatievoorziening en dienstverlening aan de eigenaar een rol spelen.

Door de scan ontstaat er een goed beeld van de huidige praktijksituatie op het gebied van euthanasie en afscheidsbegeleiding en van de mogelijkheden om de huidige dienstverlening aan de eigenaar verder uit te breiden. Het gaat vooral om het optimaliseren van de informatievoorziening aan eigenaren en aan het meer zichtbaar maken van de specifieke dienstverlening van de praktijk op dit gebied.

De scan wordt afgenomen in de vorm van een groepsgesprek op de praktijk met een aantal dierenartsen en paraveterinairen (en/of praktijkmanager). Hierin wordt duidelijk hoe zaken nu geregeld zijn, wat voor wensen er nog zijn vanuit de praktijk en wat voor mogelijkheden er zijn voor verbetering. Van het gesprek komt een rapportage, inclusief aanbevelingen.

Kosten shortscan (gesprek, uitwerking en rapportage) € 225,- (exclusief 21% btw en reiskosten)

2. Workshop voor paraveterinairen + rondleiding bij dierenuitvaartcentrum
Als aanvulling op de shortscan of als los onderdeel heeft Veterinaire praktijkondersteuning ook een workshop ontwikkeld voor paraveterinairen. Het doel van deze workshop is het geven van praktische handvaten, zodat paraveterinairen binnen hun eigen praktijk aan de slag kunnen met alles rond het thema “euthanasie en afscheidsbegeleiding”.

Aan de hand van opdrachten, toegespitst op de eigen praktijksituatie, komen alle aspecten aan bod. Het idee is om geen extra kosten te maken voor de praktijk, maar met de bestaande middelen meer te doen. De rondleiding in het dierenuitvaartcentrum geeft inzicht in datgene wat er gebeurt, nadat een dier is opgehaald voor crematie. Door het gehele proces ter plaatse te zien kan een paraveterinair betere voorlichting geven aan eigenaren op de praktijk.

De workshop zelf duurt 2 uur, maar wordt georganiseerd in samenwerking met een lokaal dierenuitvaartcentrum, waar de rondleiding plaatsvindt. De kosten voor deelname zijn € 25,- (excl. btw) per persoon bij een minimale deelname van 10 personen. Eventueel komen er nog extra kosten bij voor de huur van een locatie voor het workshop gedeelte en/of lunch c.q. avondeten.

3. Lezing voor eigenaren over ‘Alles rond het afscheid van een huisdier’
Tot slot is er ook een consumentenlezing ontwikkeld over dit onderwerp. Hiermee kunt u uw klanten laten informeren over het onderwerp ‘euthanasie en afscheidsbegeleiding’. In deze lezing komen de volgende onderwerpen aan de orde: “wat is het juiste moment”, “hoe gaat een euthanasie in zijn werk”, “wat zijn de mogelijkheden als het dier overleden is” en “hoe ga je om met verdriet”.

Er wordt in de lezing steeds duidelijk verwezen naar de eigen dierenarts en/of dierenartsenpraktijk voor nader overleg over de mogelijkheden van de praktijk en de wensen van de eigenaar. De lezing kan in uw eigen praktijk worden gegeven of op een geschikte locatie in uw regio.

De lezing duurt 1 uur. De kosten hiervoor zijn €125,- (excl. btw en reiskosten)