Evelien van der Waa - dierenarts

 

Naast haar werk als dierenarts in de praktijk, houdt Evelien van der Waa, zich sinds 2012 intensief bezig met het onderwerp euthanasie en afscheid bij huisdieren. Het begon vanuit haar onderneming veterinaire praktijkondersteuning met een shortscan voor dierenartsenpraktijken. In deze scan werd de praktijk doorgelicht op alle facetten rond euthanasie van een huisdier en de afscheidsbegeleiding van de eigenaar vanuit de praktijk. Hierbij lag de nadruk vooral op de informatievoorziening aan de eigenaar via de website van de praktijk, aan de telefoon & aan de balie, via foldermateriaal en tijdens het euthanasie proces. 

 

In samenwerking met Pascale Fuchs is, in de jaren daarna, geprobeerd om dit onderwerp beter op de kaart te zetten. Dit gebeurde via het geven van lezingen aan dierenartsen, para veterinairen en diereigenaren. Het belangrijkste hierbij was het overdragen van informatie over alle mogelijkheden die er zijn voor een diereigenaar rond euthanasie en voor dierenartsenpraktijken om eigenaren te ondersteunen. In 2017 heeft dit geleid tot het oprichten van het Platform als een huisdier doodgaat. Hiermee werd een centrale online plek gecreëerd voor professionals en eigenaren met alle belangrijke informatie rond dit onderwerp.

 

In 2020 was Evelien van der Waa hoofdauteur van een nummer van het Diergeneeskundig Memorandum, over levenseinde bij huisdieren.

 

In 2021 was Evelien van der Waa een van de docenten in de nieuwe opleiding voor dierenuitvaartverzorger van Tinley.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien van der Waa,

030 – 220 33 96 of evelienvanderwaa@kpnplanet.nl.

Wilt u contact met ons?

Graag zien wij uw reactie of vragen tegemoet. Mail ons met uw vragen of plaats een terug belverzoek.