Petfarewell Uw huisdier verdient een waardig afscheid!

Veterinaire praktijkondersteuning Evelien van der Waa

 

 

In 2012 heb ik als dierenarts Veterinaire praktijkondersteuning opgezet om dierenartsenpraktijken te ondersteunen op het gebied van het stroomlijnen van processen waarbij de hele praktijk betrokken is.

Het eerste proces dat ik heb opgepakt is “euthanasie en afscheidsbegeleiding in de dierenartsenpraktijk”. Ik heb hiervoor een shortscan ontwikkeld, waarin de hele praktijk van website tot afscheid wordt doorgenomen. Dit gebeurt in een vraaggesprek met een (of meerdere) dierenartsen en een of meerdere paraveterinairen (en/of praktijkmanager). Er ontstaat dan een goed beeld van hoe deze zaken geregeld zijn op dit moment en waar nog mogelijkheden liggen om de service aan eigenaren te verbreden.

Later heb ik ook nog, in samenwerking met Pascale Fuchs, over dit onderwerp een workshop voor paraveterinairen ontwikkeld, een lezing voor dierenartsen en een lezing voor eigenaren. Allen met het doel om eigenaren voorafgaand aan een euthanasie zo goed mogelijk te informeren en om een afgewogen keuze te kunnen maken over het levenseinde van hun huisdier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien van der Waa,

030 – 220 33 96 of evelienvanderwaa@kpnplanet.nl.

 

Petfarewell Uw huisdier verdient een waardig afscheid!

Wilt u contact met ons?

Graag zien wij uw reactie of vragen tegemoet. Mail ons met uw vragen of plaats een terug belverzoek.